EIGENIK.NL Zwolle . tel. 06 - 362 07 484

¬ĀEigen Ik Coaching - Zuiderkerkstraat 23 - 8011HE Zwolle - 0636207484 - info@eigenik.nl

 

 

Eeu

Welkom bij Eigen Ik Kinder- en Jongerencoach Zwolle

 

 

Er kunnen zich situaties voordoen, waardoor uw kind/jongere geremd wordt in zijn/haar ontwikkeling.

In zo'n geval kom ik als coach in beeld.

Ik ga samen uw kind/jongere op zoek naar de oplossing voor de hulpvraag.

 

 

Wat is Kinder- en Jongerencoaching?

 

Kinder- en Jongerencoaching is het begeleiden van kinderen/pubers die een extra steuntje in de rug nodig hebben, zodat zij daarna weer zelf vanuit hun eigen kracht verder kunnen gaan.

Het is een laagdrempelige, oplossingsgerichte werkwijze waarin middels creatieve werkvormen, verhalen en gesprekken uw kind/puber zijn eigen kwaliteiten en talenten weer (her)ontdekt.

 

Eigen Ik helpt :

 

- kinderen met weinig zelfvertrouwen. - kinderen die al langere tijd zich niet lekker in hun vel voelen. - kinderen die in een bepaalde situatie zitten, bijvoorbeeld kinderen die gepest worden of kinderen waarbij de

ouders in scheiding liggen. - kinderen met leerproblemen.

 

 

Eigen Ik gaat uit van de mogelijkheden van uw kind.

 

 

You're braver than you believe

and stronger than you seem,

and smarter than you think.

 

Christopher Robbin to Winnie the Pooh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIGENIK.NL

 

 

Eigen Ik en visie:

 

Ieder kind/puber heeft zijn eigen wijze om dingen te doen en te laten zien.

Door uw kind/puber te zien zoals die is, de tijd te nemen en de aandacht te geven voor wat uw kind/puber werkelijk vertelt of laat zien kan er veel duidelijk worden.

 

 

 

Eigen Ik en mogelijkheden:

 

Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en talenten, die soms bewust maar vaak onbewust aanwezig zijn.

Als coach ga ik altijd uit van de mogelijkheden en niet van de problemen die uw kind/puber, uzelf of de omgeving ervaart.